Cílem této ankety je sběr podnětů k vytvoření Akčního plánu MČ Praha 14 na období  2023 – 2024. Akční plán stanovuje konkrétní vize a cíle, kterými bude v daném období naplňován Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 na období 2015 - 2025. Nově připravovaný akční plán bude, stejně jako jeho předchozí verze, obsahovat konkrétní cíle a projekty, které v následujících dvou letech bude městská část naplňovat a realizovat. Plán vznikne spojením doporučení sestavených pracovními skupinami s podněty veřejnosti. Právě ty nyní začínáme shromažďovat.

Odpovědi jsou anonymní, vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 8 minut.

Děkujeme!

MČ Praha 14