Studie Bynov

Dobrý den,

pokud jste obyvateli, či pravidelnými návštěvníky Bynova (třeba z důvodu zaměstnání), je tento dotazník určen právě Vám.

Předkládáme vám ho, abychom při návrhu územní studie veřejných prostranství Bynova co nejlépe naplnili vaše přání a využili vašich znalostí. Tato územní studie je dokument, který řeší veřejný prostor mezi domy jako místo pro každodenní život, volný čas i dopravu. Zpracováváme jej pro statutární město Děčín.

Řešené území Bynova, na které se ptáme, představuje obyd¬lená oblast místní části Děčín IX-Bynov vyjma oblasti na východ od Písecké ulice.

Dotazník prosím vyplňte na webu, nebo v tištěné formě, a to nejpozději do 26. 1. 2018. Tištěný dotazník odevzdejte do tohoto data na stejném místě, kde jste jej získali. Dotazník je určen lidem starším 15 let.

A jaký bude další průběh? Veřejnosti bude představen kon¬cept řešení vycházející mimo jiné z výsledků tohoto dotazníku k připomínkování. Dále během roku 2018 bude na základě těchto připomínek veřejnosti stejně jako připomínek města a státní správy dopracován do finální podoby, která bude sloužit jako podklad pro realizaci úprav veřejných prostranství.

Za zpracovatele studie re:architekty studio s.r.o.

Ing. arch. Jan Vlach

V případě dotazů se na nás můžete obrátit, email: kancelar@rearchitekti.cz.

 

Řešené území a jeho okolí